Nova skupna EU ureditev področja UAV

EU je izdala skupno uredbo, ki določa nekatera pravila na področju brezpilotnih letalnih sistemov, kamor spadajo tudi droni. Uredba ne velja za letenje v zaprtih prostorih.

Uredba: Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20) (v nadaljevanju ‘Uredba o izvajanju Uredbe UAS’).

Uredba določa tri kategorije: ODPRTA, POSEBNA in CERTIFICIRANA. Droni, ki jih lahko kupite pri nas, spadajo v kategorijo ODPRTA. ODPRTA kategorija se deli na podkategorije A1, A2 in A3.

V prehodnem obdobju (do 1.1.2024) uredba predpisuje razlikuje done z oznako C in brez oznake C. Po tem obdobju z droni brez oznake C ne bo mogoče leteti v podkategoriji A2.

Na strani Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) boste našli informacije o posameznih razredih oznak C (prenesete si lahko datoteke v slovenščini ).

Spodnja tabela prikazuje podkategorije v ODPRTI kategoriji a drone brez C oznake (droni z oznako C še niso na voljo na tržišču). Vir: CAA.

Iz tabele lahko vidite, da je za določene podkategorije in drone potrebna REGISTRACIJA in/ali ustrezen IZPIT.

Registracija je obvezna za vse drone, ki so težji od 250g ter tudi za ostale drone, ki imajo senzor za zajem osebnih podatkov (npr. kamero). Če v družini brezpilotni zrakoplov uporablja več družinskih članov, zadošča registracija enega družinskega člana kot operatorja. Vsi ostali pa morajo še vedno opraviti izobraževanje in izpit. Za registracijo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (SIGEN-CA, AC NLB, Halcom CA, Pošta CA).

Registracijo opravite preko spleta (CAA), strošek spletne registracije je 40 €. Registracija se izvede za obdobje 2,5 let.

V kolikor je vaš dron težji od 250g, boste morali opraviti tudi izpit. Spletno usposabljanje pilota na daljavo in izpit za podkategorijo A1/A3 opravite preko iste spletne strani, kot ste opravili registracijo drona.

Po uspešno opravljenem izpitu boste prejeli certifikat z veljavnostjo 5 let.